Parashat Ki Teitzei

Parashat Ki Teitzei

When Saturday, Sep 6, 2014

Description Deuteronomy 21:10 - 25:19  

Haftarah: Isaiah 54:1 - 54:10

Date and Time: 
Saturday, September 6, 2014 (All day)
Event Type: